Шурупы

Шуруп-крючок круглый/полукруглый    |    Шуруп-крючок прямоугольный    |    Шурупы для лаг/реек шестигр. цинк    |    Шурупы/бетону желт. цинк шлиц Torx    |    Шурупы/дерева Pozi, желт/цинк бел/цинк

 

Шуруп-крючок круглый 5*75 ШТ. 11,00 руб. шт

 


 

Шуруп-крючок полукруглый 5*75 ШТ. 8,00 руб. шт

 


 

Шуруп-крючок прямоугольный 10*140 ШТ. 27,00 руб. шт
Шуруп-крючок прямоугольный 10*220 ШТ. 47,00 руб. шт
Шуруп-крючок прямоугольный 3,5*45 ШТ. 3,00 руб. шт
Шуруп-крючок прямоугольный 4*40 ШТ. 6,00 руб. шт
Шуруп-крючок прямоугольный 6*68 ШТ. 8,00 руб. шт

 


 

Шурупы 10*100 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 17,00 руб. шт
Шурупы 10*110 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 18,00 руб. шт
Шурупы 10*120 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 19,00 руб. шт
Шурупы 10*140 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 20,00 руб. шт
Шурупы 10*150 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 21,00 руб. шт
Шурупы 10*200 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 28,00 руб. шт
Шурупы 10*40 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 8,00 руб. шт
Шурупы 10*50 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 10,00 руб. шт
Шурупы 10*60 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 12,00 руб. шт
Шурупы 10*70 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 13,00 руб. шт
Шурупы 10*80 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 15,00 руб. шт
Шурупы 10*90 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 16,00 руб. шт
Шурупы 12*110 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 26,00 руб. шт
Шурупы 12*120 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 32,00 руб. шт

 

Шурупы 12*140 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 39,00 руб. шт
Шурупы 12*150 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 41,00 руб. шт
Шурупы 12*160 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 44,00 руб. шт
Шурупы 12*180 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 48,00 руб. шт
Шурупы 12*200 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 51,00 руб. шт
Шурупы 12*220 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 54,00 руб. шт

 

Шурупы 6*30 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 2,00 руб. шт
Шурупы 6*40 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 3,00 руб. шт
Шурупы 6*60 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 4,00 руб. шт
Шурупы 6*70 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 6,00 руб. шт

 

Шурупы 8*100 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 12,00 руб. шт
Шурупы 8*50 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 5,00 руб. шт
Шурупы 8*60 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 7,00 руб. шт
Шурупы 8*70 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 8,00 руб. шт
Шурупы 8*80 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 9,00 руб. шт
Шурупы 8*90 для лаг/реек шестигр. цинк ШТ. 10,00 руб. шт

 


 

Шурупы/бетону 7,5*112 желт. цинк шлиц Torx №30 ШТ. 12,00 руб. шт
Шурупы/бетону 7,5*132 желт. цинк шлиц Torx №30 ШТ. 15,00 руб. шт
Шурупы/бетону 7,5*152 желт. цинк шлиц Torx №30 ШТ. 20,00 руб. шт
Шурупы/бетону 7,5*72 желт. цинк шлиц Torx №30 ШТ. 6,00 руб. шт
Шурупы/бетону 7,5*92 желт. цинк шлиц Torx №30 ШТ. 10,00 руб. шт

 


 

Шурупы/дерева 2,5*16 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг

 

Шурупы/дерева 3,5*30 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*35 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*35 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*40 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*40 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*45 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*45 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*50 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3,5*50 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг

 

Шурупы/дерева 3*10 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*12 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*12 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*16 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*20 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*20 потай, Pozi, желт/цинк КГ —————- кг
Шурупы/дерева 3*25 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*25 потай, Pozi, желт/цинк КГ —————- кг
Шурупы/дерева 3*35 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 3*40 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг

 

Шурупы/дерева 4,5*20 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*25 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*30 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*30 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*35 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*40 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*40 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*45 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*45 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*50 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*50 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*60 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*70 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4,5*80 потай, Pozi, желт/цинк КГ 355,00 руб. кг

 

Шурупы/дерева 4*20 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*25 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*25 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*30 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*35 потай, Pozi, желт/цинк КГ 490,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*40 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*40 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*45 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*45 потай, Pozi, желт/цинк КГ 325,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*50 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*50 потай, Pozi, желт/цинк КГ 525,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*55 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*60 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*60 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 4*70 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг

 

Шурупы/дерева 5*100 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*120 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*120 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*25 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*25 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*30 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*30 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*45 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*50 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*60 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*60 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*70 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*70 потай, Pozi, желт/цинк КГ 350,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*80 потай, Pozi, бел/цинк КГ ——————- кг
Шурупы/дерева 5*80 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*90 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 5*90 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
кг

 

Шурупы/дерева 6*100 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*100 потай, Pozi, желт/цинк КГ 575,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*110 потай, Pozi, желт/цинк КГ 575,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*120 потай, Pozi, желт /цинк КГ 575,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*130 потай, Pozi, желт/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*130 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*30 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*40 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*40 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*45 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*45 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*50 потай, Pozi, желт/цинк КГ 225,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*60 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*70 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*70 потай, Pozi, желт/цинк КГ 335,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*80 потай, Pozi, желт/цинк КГ 575,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*90 потай, Pozi, бел/цинк КГ 170,00 руб. кг
Шурупы/дерева 6*90 потай, Pozi, желт/цинк КГ 575,00 руб. кг